Română
Catalog 126 – Clădiri și construcții pentru industria gazelor și petrolului | Editura Matrix Rom

Catalog 126 – Clădiri și construcții pentru industria gazelor și petrolului

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
135,00 lei