Română
Catalog 125 – Construcții meteorologice, hidrotehnice, de alimentări cu apă și canalizare | Editura Matrix Rom

Catalog 125 – Construcții meteorologice, hidrotehnice, de alimentări cu apă și canalizare

Limba: Romana
Suport: Hartie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
76,00 lei