Română
Catalog 125 – Construcții meteorologice, hidrotehnice, de alimentări cu apă și canalizare | Editura Matrix Rom

Catalog 125 – Construcții meteorologice, hidrotehnice, de alimentări cu apă și canalizare

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
81,00 lei