Română
Catalog 124 – Clădiri de locuit și administrative | Editura Matrix Rom

Catalog 124 – Clădiri de locuit și administrative

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
72,00 lei