Română
Catalog 122 – Clădiri și construcții pentru transportul auto (autogări, garaje, ateliere) | Editura Matrix Rom

Catalog 122 – Clădiri și construcții pentru transportul auto (autogări, garaje, ateliere)

Limba: Romana
Suport: Hartie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
41,00 lei