Română
Catalog 121 – Clădiri și construcții din cadrul cooperației meștesugărești și de consum | Editura Matrix Rom

Catalog 121 – Clădiri și construcții din cadrul cooperației meștesugărești și de consum

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
57,00 lei