Română
Catalog 120 – Clădiri și construcții comerciale | Editura Matrix Rom

Catalog 120 – Clădiri și construcții comerciale

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
71,00 lei