Română
Catalog 118 – Clădiri și construcții sanitare și sociale | Editura Matrix Rom

Catalog 118 – Clădiri și construcții sanitare și sociale

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
46,00 lei