Română
Catalog 117 – Clădiri și construcții școlare | Editura Matrix Rom

Catalog 117 – Clădiri și construcții școlare

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
46,00 lei