Română
Catalog 116 – Clădiri și construcții culturale, de artă și poligrafice | Editura Matrix Rom

Catalog 116 – Clădiri și construcții culturale, de artă și poligrafice

Limba: Romana
Suport: Hartie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
60,00 lei