Română
Catalog 115 – Clădiri și construcții agrozootehnice | Editura Matrix Rom

Catalog 115 – Clădiri și construcții agrozootehnice

Limba: Romana
Suport: Hartie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
110,00 lei