ro
Catalog 113 – Clădiri și construcții din industria ușoară | Editura Matrix Rom

Catalog 113 – Clădiri și construcții din industria ușoară

Limba: Romana
Suport: Hartie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
97,00 lei