Română
Catalog 110 – Clădiri și construcții forestiere | Editura Matrix Rom

Catalog 110 – Clădiri și construcții forestiere

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
85,00 lei