Română
Catalog 108 – Clădiri și construcții din industria materialelor de construcții (inclusiv cariere și balastiere) | Editura Matrix Rom

Catalog 108 – Clădiri și construcții din industria materialelor de construcții (inclusiv cariere și balastiere)

Limba: Romana
Suport: Hartie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
150,00 lei