Română
Catalog 107 – Clădiri și construcții din industria constructoare de mașini | Editura Matrix Rom

Catalog 107 – Clădiri și construcții din industria constructoare de mașini

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
108,00 lei