Română
Catalog 106 – Clădiri și construcții din industria metalurgiei neferoase | Editura Matrix Rom

Catalog 106 – Clădiri și construcții din industria metalurgiei neferoase

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
60,00 lei