Română
Catalog 105 – Clădiri și construcții din industria metalurgiei feroase – vol. 2 – Obiecte din subramurile aglomerare cocserii, furnale si oțelării | Editura Matrix Rom

Catalog 105 – Clădiri și construcții din industria metalurgiei feroase – vol. 2 – Obiecte din subramurile aglomerare cocserii, furnale si oțelării

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
77,00 lei