Română
Catalog 105 – Clădiri și construcții din industria metalurgiei feroase. vol. 1 – Obiecte comune din industria metalurgiei feroase | Editura Matrix Rom

Catalog 105 – Clădiri și construcții din industria metalurgiei feroase. vol. 1 – Obiecte comune din industria metalurgiei feroase

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
93,00 lei