Română
Catalog 102 – Rețele aeriene de distribuție și linii de transport de energie electrică | Editura Matrix Rom

Catalog 102 – Rețele aeriene de distribuție și linii de transport de energie electrică

Limba: Romana
Suport: Hartie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
136,00 lei