Română
Catalog 101 – Clădiri și construcții din industria producătoare de energie electrică | Editura Matrix Rom

Catalog 101 – Clădiri și construcții din industria producătoare de energie electrică

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
136,00 lei