Română
Catalog 100 – Fundații și esafodaje susținere utilaje | Editura Matrix Rom

Catalog 100 – Fundații și esafodaje susținere utilaje

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
27,00 lei