Română
Camere curate. Principii de funcționare și aplicații practice | Editura Matrix Rom

Camere curate. Principii de funcționare și aplicații practice

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0559-2
Limba: Română
Suport: Hârtie
35,00 lei
Lucrarea este structurată în opt capitole, urmate de un capitol de terminologie și unul de referințe bibliografice, având ca scop atât familiarizarea viitorilor ingineri proiectanți cu noțiunile și cerințele de calitate specifice ale acestor sisteme, dar și actualizarea informațiilor privind aceste noțiuni și cerințe, conform cu ultimele reglementări tehnice în vigoare pe plan mondial și național.