Română
Calitatea ambientală în mediul interior construit. Confort, metode de evaluare, principii de distribuție a aerului | Editura Matrix Rom

Calitatea ambientală în mediul interior construit. Confort, metode de evaluare, principii de distribuție a aerului

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0859-3
Limba: Română
Suport: Hârtie
188,00 lei
Această monografie vine în sprijinul disciplinelor opționale din prima parte a programului de pregătire universitară avansată (PPUA) al studenţilor doctoranzi din Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (IOSUD UTCB). Cele două discipline opționale: Calitate ambientală şi eficienţa energetică a clădirilor şi Tehnici experimentale moderne pentru calitatea mediului construit se pot baza pe informaţii complementare conţinute în această monografie care poate fi utilizată drept suport de curs pentru o serie din modulele incluse în fiecare dintre aceste discipline. Colectivul de cadre didactice, ce a elaborat acest material, şi-a propus să prezinte o sinteză de concepte şi unelte, specifice şi necesare tânărului cercetător doctorand la început de drum în minunata aventură a studiului tuturor problematicilor legate de ambianțele interioare confortabile, sănătoase şi eficiente energetic.