Română
Calculul și proiectarea mașinilor de construcții și pentru lucrări de drumuri. Elemente de calculul mecanic al construcției la mașini și utilaje de construcții | Editura Matrix Rom

Calculul și proiectarea mașinilor de construcții și pentru lucrări de drumuri. Elemente de calculul mecanic al construcției la mașini și utilaje de construcții

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0602-5
Limba: Romana
Suport: Hartie
228,00 lei
Mașinile și utilajele de construcții sunt sisteme tehnice care asigură transformarea energiei generată de motorul termic de acționare împreună cu transmisia (mecanică, electrică sau hidraulică), în energie mecanică de lucru aplicată echipamentelor sau instalațiilor complexe ale mașinii, în vederea efectuării de lucru mecanic util pentru execuția lucrărilor de construcții.
Modul de transformare al energiei, este specific fiecărei utilaj în parte, el se face în funcție de soluția tehnică adoptată, pentru a putea efectua operațiile cele mai eficiente de manipulare a materialelor, transport și montare al echipamentelor tehnologice în construcții.