ro
Calculul mecanic și proiectarea fiabilă a mașinilor și roboților în construcții | Editura Matrix Rom

Calculul mecanic și proiectarea fiabilă a mașinilor și roboților în construcții

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0747-3
Limba: Romana
Suport: Hartie
229,00 lei
Colectivul care a elaborat lucrarea “ CALCULUL MECANIC ȘI PROIECTAREA FIABILĂ A MAȘINILOR ȘI ROBOȚILOR ÎN CONSTRUCȚII ”, a purtat discuții cu ingineri specialiști de utilaje de construcții din producție asupra conținutului lucrării, din care a rezultat că, tematica prezentată este absolut necesară și adecvată în pregătirea viitorilor absolvenți de inginerie mecanică, de la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ROBOTICĂ ÎN CONSTRUCȚII din U.T.C.B, în domeniul mașinilor de construcții și al roboților.