Română
Biostatistică. Elemente de teorie și modelare probabilistică | Editura Matrix Rom

Biostatistică. Elemente de teorie și modelare probabilistică

Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
ISBN: 978-606-25-0471-7
Limba: Română
108,00 lei
Cartea se adresează deopotrivă cercetătorilor și studenților matematicieni, dar și celor interesați de teoria și aplicațiile Biostatisticii. La conceperea și scrierea acestei cărți mi-au fost de un real folos cursurile și seminariile pe care le-am pregătit și susținut timp de peste 20 de ani, unora dintre studenții Universității DUNĂREA DE JOS din Galați: Teoria probabilităților și Statistică matematică la specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, Procese stochastice și biostatistică la specializarea MASTER-BIOTEHNOLOGIA RESURSELOR NATURALE, Analiza și prelucrarea statistică a datelor experimentale la specializarea MASTER CONTROLUL, EXPERTIZAREA ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR.