Română
Bazele electrotehnicii. Simularea circuitelor folosind programul LTSpice. Îndrumar de laborator | Editura Matrix Rom

Bazele electrotehnicii. Simularea circuitelor folosind programul LTSpice. Îndrumar de laborator

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0783-1
Limba: Romana
Suport: Hartie
24,00 lei
Rod al activităților de cercetare și de pregătire a noilor ingineri electricieni din cadrul Universității Politehnica din București ale autorilor, lucrarea "Simularea circuitelor folosind programul LTSPICE" este concepută în vederea instruirii complexe a cititorului în utilizarea calculatorului pentru simularea circuitelor analogice, în scopul optimizării soluției de proiectare a acestora, acordând o atenție specială prezentării celor mai performanți algoritmi și celor mai noi tehnici de analiză.
De nivel superior îndrumarul se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, inginerilor cercetători și proiectanți, tuturor celor care doresc să-și însușească și să aprofundeze cele mai moderne și eficiente metode de simulare (modelare și analiză), proiectare și optimizare asistate de calculator ale circuitelor analogice.