Română
Bazele cinematice ale mașinilor-unelte20242019 | Editura Matrix Rom

Bazele cinematice ale mașinilor-unelte

Universitatea "Transilvania" Brasov
ISBN: 978-606-25-0481-6
Limba: Română
Suport: Hârtie
127,00 lei
Lucrarea intitulată "Bazele cinematice ale mașinilor-unelte" are o anvergură care, destul de probabil, cuprinde și depășește lucrările similare editate până în prezent. Elaborarea ei a fost posibilă datorită mai multor factori care s-au împletit în mod armonios.
În ansamblul ei, lucrarea se distinge net față de publicațiile "de nișă", atât de răspândite în lumea științifică de azi. Din perspectiva fascinantului domeniu al generării suprafețelor, ea oferă o imagine completă, unitară, de actualitate, dar și din perspectivă istorică, argumentată temeinic, modelată riguros din punct de vedere conceptual, grafic și matematic. Toate acestea o fac utilă studenților din toate ciclurile de studii, doctoranzilor, proiectanților de mașini-unelte, specialiștilor, cercetătorilor și, desigur, tuturor pasionaților, care căutând într-un singur loc vor găsi în această carte atât soluții ale problemelor care-i preocupă, cât și multe aspecte inedite.