Română
Aspecte teoretice și experimentale privind procesul de sortare prin cernere a măcinișurilor în unitățile de morarit industriale | Editura Matrix Rom

Aspecte teoretice și experimentale privind procesul de sortare prin cernere a măcinișurilor în unitățile de morarit industriale

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0861-6
Limba: Romana
Suport: Hartie
157,00 lei
Prezenta lucrare este o sinteză a cercetărilor teoretice și experimentale referitoare la caracteristicile măcinișurilor și fracțiilor sortate în compartimentele de cernere, dar și la utilajele de sortare prin cernere din unitățile de morărit și sistemele de acționare a acestora.
Obiectivul principal a constat în studiul procesului de sortare prin cernere a măcinişurilor în unităţile de morărit şi stabilirea corelaţiilor principale între parametrii de proces ai sitelor plane şi parametrii constructivi şi funcţionali ai acestora, precum şi evidenţierea influenţei principalilor factori asupra procesului de cernere.