Română
Aspecte practice în managementul ingineriei geodezice | Editura Matrix Rom

Aspecte practice în managementul ingineriei geodezice

Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara Cluj-Napoca
ISBN: 978-606-25-0675-9
Limba: Romana
Suport: Hartie
44,00 lei
Prezenta lucrare își propune sa fie un îndrumător orientativ în ceea ce privește activitatea de management în ingineria geodezică și se adresează atât studenților care studiază la specializarea "Măsurători Terestre și Cadastru", disciplina "Managementul ingineriei geodezice" cât și altor categorii de specialiști ingineriei geodezice.
Conținutul lucrării este adaptat nivelului de cunoștințe al studenților de la forma de învățământ de lunga durata, fapt pentru care în lucrarea de față nu au fost cuprinse aspecte cu un grad de dificultate ridicat caracteristic activităților manageriale.