Română
Arhitecturi neuro-fuzzy-genetice utilizate in recunoasterea formelor | Editura Matrix Rom

Arhitecturi neuro-fuzzy-genetice utilizate in recunoasterea formelor

Academia Tehnica Militara Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0030-6
Limba: Romana
Suport: Hartie
55,00 lei
Inteligenţa artificială este una dintre cele mai noi şi mai provocatoare direcţii de cercetare aparţinând domeniului informaticii şi are ca obiectiv central dezvoltarea unor sisteme (artificiale) înzestrate cu anumite proprietăţi (abilităţi) care în mod tradiţional sunt asimilate inteligenţei umane (mai concret, creierului uman), şi anume: înţelegerea limbajului, capacitatea de învăţare, raţionamentul, capacitatea de generalizare, capacitatea de a rezolva anumite sarcini etc.
Având ca punct de referinţă acest aspect, îmbunătăţirea performanţelor unei reţele neuronale standard prin acţiunea directă asupra arhitecturii acesteia presupune în principiu, determinarea şi optimizarea acelor mecanisme de interacţiune capabile să conducă la obţinerea unor structuri conexioniste robuste ca şi nivel de performanţă. Suplimentar, aceste mecanisme pot fi divizate în următoarele două direcţii de acţiune majore, şi anume: la nivelul conectivităţii reţelelor neuronale şi, respectiv, la nivelul algoritmilor de instruire neuronali.
Având ca obiectiv definitoriu studiul arhitecturilor neuro-fuzzy-genetice cu aplicabilitate în recunoaşterea formelor atât din perspectivă teoretică cât şi aplicativă, lucrarea de faţă este organizată sub forma a trei capitole.