Română
Aplicații Matlab pentru geomatică | Editura Matrix Rom

Aplicații Matlab pentru geomatică

Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
ISBN: 978-606-25-0352-9
Limba: Română
Suport: Hârtie
88,00 lei
Cartea intitulată "Aplicații Matlab pentru geomatică" prezintă programe Matlab pentru principalele metode de rezolvare a unor probleme de prelucrare a datelor cartografice, fotogrammetrice, topografice și de cadastru. Pentru o parte dintre aceste metode, au fost prezentate exemple numerice în cadrul îndrumătorului de lucrări practice la disciplina de Fotogrammetrie.
Lucrarea se adresează în special studenților de la specializarea Măsurători Terestre și Cadastru, putând fi folosită în cadrul disciplinelor de "Programarea și Utilizarea Calculatoarelor" și "Prelucrarea Automată a Datelor Geodezice".