Română
Analiza funcționării autovehiculelor pe baza datelor de diagnosticare și experimentale | Editura Matrix Rom

Analiza funcționării autovehiculelor pe baza datelor de diagnosticare și experimentale

Academia Tehnica Militara Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0820-3
Limba: Română
Suport: Hârtie
100,00 lei
Cartea de față prezintă două cazuri de analiză a funcționării unor automobile pe baza datelor achziționate cu ajutorul testerelor specializate (de marcă) și, prin comparație, analiza funcționării transmisiei unui transportor amfibiu blindat 4x4 clasic, fără niciun sistem controlat electronic. Pentru acesta din urmă, datele experimentale au fost achiziționate cu un lanț de măsurare special proiectat și realizat.
Prelucrarea tuturor datelor s-a efectuat prin metode similare. Au fost folosite analiza în timp, analiza de corelație și analiza în frecvență a seriilor de date, în acest mod, făcându-se pregătirea pentru posibile modelări ulterioare.
Volumul este rodul muncii de cercetare a autorilor și se adresează inginerilor din domeniul Ingineriei Autovehiculelor, precum și studenților din anii III și IV de la specializările de Blindate, Automobile și Tractoare și Echipamente și Sisteme de Comandă și Control pentru Autovehicule.