Română
Analiza circuitelor analogice utilizând parametrii S și diagrama Smith | Editura Matrix Rom

Analiza circuitelor analogice utilizând parametrii S și diagrama Smith

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0771-8
Limba: Română
Suport: Hârtie
122,00 lei
Rod al activității de cercetare a autorilor, lucrarea este concepută în vederea instruirii complexe a cititorului în utilizarea calculatorului pentru simularea circuitelor analogice, în scopul optimizării soluției de proiectare a acestora, acordând o atenție specială prezentării celor mai performanți algoritmi și celor mai noi tehnici de analiză.
De nivel superior, lucrarea se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, inginerilor cercetători și proiectanți, tuturor celor care doresc să-și însușească și să aprofundeze cele mai moderne și eficiente metode de simulare (modelare și analiză), proiectare și optimizare asistate de calculator ale circuitelor analogice.