Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor vol 2 | Matrix Rom
Română

Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor vol 2

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-973-755-839-8
Limba: Romana
Suport: Hartie
75,00 lei