Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor vol 1 | Matrix Rom
Română

Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor vol 1

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-973-755-733-9
Limba: Romana
Suport: Hartie
61,00 lei