Română
Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor vol 1 | Editura Matrix Rom

Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor vol 1

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-973-755-733-9
Limba: Română
Suport: Hârtie
92,00 lei