English

 Eternal magnetism is an enigma

Institutul de chimie fizica "Ilie Murgulescu" Bucuresti
ISBN: 978-973-755-548-9
Limba: Romana
Suport: Hartie
31,00 lei