English
Artificial intelligence. Project guidance20242023 | Editura Matrix Rom

Artificial intelligence. Project guidance

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-606-25-0765-7
Limba: Română
Suport: Hârtie
26,00 lei
Dezvoltarea unor sisteme inteligente presupune cunoașterea metodelor și tehnicilor inteligenței artificiale din diferite clase de metode, sisteme bazate pe cunoștințe, metode de învățare automată, modelarea cunoașterii prin ontologii sub forma unor grafuri de cunoaștere, metode de inteligență artificială computațională etc, care sunt adaptate la rezolvarea eficientă a problemelor. Realizarea unui proiect în acest domeniu presupune aplicarea unei metodologii, cu etape bine definite, specifice metodei utilizate.
Cartea cuprinde o introducere ce prezintă elemente preliminare realizării proiectului, un număr de șapte capitole, bibliografie și o anexă cu teme de proiect.
Lucrarea se adresează studenților de la specializarea Calculatoare care au în planul de învățământ disciplina Inteligență artificială - proiect, precum și tuturor celor interesați să dezvolte aplicații bazate pe inteligență artificială.