English
 Algorithms for image processing vol 2 | Editura Matrix Rom

 Algorithms for image processing vol 2

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-973-755-839-8
Limba: Română
Suport: Hârtie
92,00 lei